Ελέγξτε αν παραδίδουμε στον ταχυδρομικό σας κώδικα

Όροι και προϋποθέσεις

1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
1.1 Στοιχεία Εταιρείας. Η Χ.Α. Παπαέλληνας Εμπορική Λιμιτεδ (HE 27397), που λειτουργεί υπό την εμπορική επωνυμία Αλφαμέγα (εμείς και μας), είναι εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κύπρο και η κύρια εμπορική μας διεύθυνση είναι η οδός Γεώργιου Δάβαρη 10, 2024 Στρόβολος, Κύπρος. 
1.2 Επικοινωνία. Για να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνήστε στα κέντρα εξυπηρέτησης πελατών στο 77000088 ή αποστείλτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected] Ο τρόπος για να μας ενημερώσετε επίσημα για οποιοδήποτε θέμα στο πλαίσιο της Συμφωνίας ορίζεται στη ρήτρα 17.2.
 
2. Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΑΣ ΜΑΖΙ ΣΑΣ 
2.1 Η συμφωνία μας. Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις (Όροι) ισχύουν για την παραγγελία σας και την παράδοση αγαθών από εμάς σε εσάς (Συμφωνία). Κανένας άλλος όρος δεν υπονοείται από το εμπόριο, το έθιμο, την πρακτική ή την πορεία της συναλλαγής.
2.2 Ολόκληρη η συμφωνία. Η Σύμβαση είναι ολόκληρη η συμφωνία μεταξύ μας σχετικά με το αντικείμενο της. Αναγνωρίζετε ότι δεν έχετε στηριχθεί σε καμία δήλωση, υπόσχεση ή εκπροσώπηση ή εγγύηση ή εγγύηση που δεν ορίζεται στη Συμφωνία.
2.3 Το αντίγραφο σας. Θα πρέπει να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο αυτών των Όρων ή να το αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας για μελλοντική αναφορά.
 
3. ΕΓΓΡΑΦΗ
3.1 Πρέπει να είστε 18 ετών και άνω και πρέπει να έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής για να συμμετάσχετε στην υπηρεσία μας και να είστε σε θέση να κάνετε μια παραγγελία. 
3.2 Πρέπει να διασφαλίσετε ότι τα στοιχεία που παρέχετε κατά την εγγραφή ή ανά πάσα στιγμή είναι σωστά και πλήρη. Παρακαλώ ενημερώστε μας για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία σας ενημερώνοντας τα προσωπικά σας στοιχεία για να βεβαιωθείτε ότι τα αρχεία μας είναι σωστά.
3.3 Όταν εγγραφείτε για λογαριασμό για αγορά στον Ιστότοπο, ένας λογαριασμός Alphamega Family θα ανοιχτεί αυτόματα για εσάς, εκτός εάν έχετε ήδη έναν. Με την εγγραφή σε λογαριασμό, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους Όρους και Προϋποθέσεις του Alphamega Family.
3.4 Μπορείτε να συνδέσετε τον λογαριασμό Alphamega Family σας και να συλλέξετε αυτόματα βαθμούς επιβράβευσης καθώς ψωνίζετε.
3.5 Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε μια νέα εγγραφή ή να αναστείλουμε ή να απενεργοποιήσουμε τον λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή και κατά την αποκλειστική μας κρίση.
 
4. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ, ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
4.1 Πραγματοποίηση της παραγγελίας σας. Παρακαλώ ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να κάνετε μια παραγγελία. Κάθε παραγγελία είναι μια προσφορά από εσάς για να αγοράσετε τα προϊόντα που καθορίζονται στην παραγγελία (Προϊόντα) σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.
4.2 Ελάχιστη παραγγελία. Υπάρχει ελάχιστη απαίτηση παραγγελίας €40 (συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων παράδοσης) για κάθε παραγγελία. Η ελάχιστη δαπάνη των €40 ενδέχεται να μην ισχύει κατά τη διάρκεια ορισμένων περιόδων του έτους. Θα ενημερωθείτε όταν συμβαίνει αυτό κατά τη διάρκεια της διενέργειάς σας διαδικτυακής αγοράς.
4.3 Διόρθωση σφαλμάτων. Η διαδικασία παραγγελίας μας σας επιτρέπει να ελέγχετε και να τροποποιείτε τυχόν σφάλματα πριν υποβάλετε την παραγγελία σας σε εμάς. Ελέγξτε προσεκτικά την παραγγελία πριν την επιβεβαιώσετε. Είστε υπεύθυνοι για να διασφαλίσετε ότι η παραγγελία σας είναι πλήρης και ακριβής.
4.4 Επιβεβαίωση παραλαβής της παραγγελίας σας. Αφότου υποβάλετε μια παραγγελία, θα λάβετε ένα email από εμάς που θα αναγνωρίζει ότι την έχουμε λάβει, αλλά λάβετε υπόψη ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η παραγγελία σας έγινε αποδεκτή. Η αποδοχή της παραγγελίας σας θα πραγματοποιηθεί με τον τρόπο που περιγράφεται στον όρο 4.5.
4.5 Αποδοχή της παραγγελίας σας. Λάβετε υπόψη ότι η επιβεβαίωση της παραγγελίας δεν αποτελεί αποδοχή της παραγγελίας μας. Θα επιβεβαιώσουμε την αποδοχή μας σε εσάς στέλνοντάς σας ένα email που επιβεβαιώνει ότι τα Προϊόντα έχουν προετοιμαστεί για αποστολή και θα σας στείλουμε ένα SMS όταν ο οδηγός βρίσκεται στο δρόμο επιβεβαιώνοντας την αποστολής (Επιβεβαίωση αποστολής). Η συμφωνία μεταξύ εσάς και εμάς θα συναφθεί μόνο όταν σας στείλουμε την Επιβεβαίωση Αποστολής.
4.6 Η μη αποδοχή μιας παραγγελίας μπορεί να είναι αποτέλεσμα ενός από τα ακόλουθα:
(α) Τα Προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα από το απόθεμα.
(β) Δεν μπορούμε να λάβουμε εξουσιοδότηση για την πληρωμή σας.
(γ) Εντοπίζεται σφάλμα τιμής ή περιγραφής προϊόντος.
(δ) Δεν πληροίτε τα κριτήρια καταλληλόλητας για να παραγγείλετε. 
4.7 Εάν δεν μπορούμε να αποδεχτούμε την παραγγελία σας. Εάν δεν μπορούμε να αποδεχτούμε την παραγγελία σας επειδή δεν μπορούμε να σας προμηθεύσουμε τα Προϊόντα για οποιονδήποτε λόγο, θα σας ενημερώσουμε μέσω email και δεν θα επεξεργαστούμε την παραγγελία σας. Εάν έχετε ήδη πληρώσει για τα Προϊόντα, θα σας επιστρέψουμε το πλήρες ποσό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξόδων παράδοσης που χρεώνονται το συντομότερο δυνατό.
4.8 Τα προϊόντα υπόκεινται στη διαθεσιμότητα και τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς. Μπορεί να περιορίσουμε τις ποσότητες αγαθών (ιδίως αγαθών σε ειδική προσφορά) που παρέχονται σε οποιονδήποτε πελάτη εάν, κατά τη γνώμη μας, η ποσότητα που παραγγέλθηκε θέτει σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα για άλλους πελάτες. 
4.9 Μπορεί να αντικαταστήσουμε κατάλληλα Προϊόντα. Τα Προϊόντα υπόκεινται στη διαθεσιμότητα και τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς. Όταν ένα προϊόν δεν είναι διαθέσιμο και έχετε δηλώσει ότι θα αποδεχτείτε αντικαταστάσεις, θα παρέχεται μια εναλλακτική λύση που μπορεί να επηρεάσει την τιμή που πληρώνετε. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την τιμή που πληρώνετε. Μπορείτε να απορρίψετε οποιοδήποτε προϊόν που αντικαταστάθηκε και θα σας επιστρέψουμε το ποσό που έχετε χρεωθεί για το υποκατάστατο. Θα ενημερωθείτε για τα μη διαθέσιμα προϊόντα και τα υποκατάστατά τους κατά την παράδοση ή τη συλλογή. Έχετε το δικαίωμα να απορρίψετε τυχόν υποκατάστατα που προσφέρονται και θα σας επιστρέψουμε το ποσό που έχετε χρεωθεί για αυτό το προϊόν. Τυχόν επιστροφές χρημάτων για ανεπιθύμητες αντικαταστάσεις ή προϊόντα που επιστρέφονται θα γίνουν μετά την επιστροφή των προϊόντων. Σε περίπτωση που σκοπεύετε να απορρίψετε υποκατάστατα εμπορεύματα, ενημερώστε τον οδηγό σας εκ των προτέρων εάν δεν επιθυμείτε να αποδεχτείτε κανένα ή όλα τα υποκατάστατα. Θα αφαιρέσουν τυχόν ανεπιθύμητα αντικείμενα από τις τσάντες παράδοσης πριν παραδώσουν την υπόλοιπη αγορά.
4.10 Πλαστικές Σακούλες. Η κυβέρνηση εισήγαγε χρέωση για πλαστικές σακούλες, πράγμα που σημαίνει ότι από το νόμο πρέπει να σας χρεώσουμε. Θα σας χρεώσουμε αυτόματα 6 σεντ για κάθε πλαστική σακούλα που χρησιμοποιείται για την παράδοσή σας.
 
5. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
Θέλουμε να είστε ευχαριστημένοι με όλες της αγορές σας από τις Υπεραγορές Αλφαμέγα. Αν αλλάξετε γνώμη για την αγορά σας, παρακαλούμε να επιστρέψετε το προϊόν σε άριστη κατάσταση, σφραγισμένο, αχρησιμοποίητο και μαζί με την απόδειξη μας ή άλλη απόδειξη αγοράς, εντός 15 ημερών από την αγορά σας (η περίοδος επιστροφών) και θα χαρούμε να το ανταλλάξουμε ή να σας δώσουμε πιστωτικό κουπόνι καταστήματος (η πολιτική μας σχετικά με επιστροφές λόγω αλλαγής γνώμης). Η πολιτική μας σχετικά με επιστροφές λόγω αλλαγής γνώμης είναι επιπρόσθετη στα νομικά σας δικαιώματα και δεν επηρεάζει οποιοδήποτε από αυτά. 
 
Η πολιτική μας σχετικά με επιστροφές λόγω αλλαγής γνώμης δεν ισχύει στα ακόλουθα:
1. Προϊόντα Κρεοπωλείου, Φούρνου, Ντελικατέσεν, Φρουταρίας και Ψαραγοράς.
2. Προϊόντα όπου για λόγους υγιεινής, ασφάλειας, ή βάσει νόμου δεν δύναται η επιστροφή ή ανταλλαγή (εκτός εάν είναι ελαττωματικά ή δεν αντιστοιχούν στην περιγραφή τους ή δεν είναι κατάλληλα για χρήση ή δεν είναι ικανοποιητικής ποιότητας), συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι αποκλειστικά στα: 
a. Προϊόντα Ψυγείου και Κατάψυξης (συμπεριλαμβανομένων Φαγητών Κατόπιν Παραγγελίας)
b. Σκουλαρίκια ή Αξεσουάρ Μαλλιών
c. Παιδικές τροφές, γάλα, και πάνες
d. Εσώρουχα και Είδη Μπάνιου
3. Δωροεπιταγές, Κουπόνια και Ηλεκτρονική πίστωση λογαριασμού, Λαχνών και Ξυστών Λαχείων
4. Καπνούς, Τσιγάρα, Καπνικά Προϊόντα και Πούρα
5. DVD, CD ή Βιντεοπαιχνίδια
6. Προϊόντα φτιαγμένα βάσει δικών σας προδιαγραφών τα οποία είναι ξεκάθαρα εξατομικευμένα. 
7. Εποχιακά αντικείμενα όπως διακοσμητικά Χριστουγέννων, διακοσμητικά του Πάσχα, αντικείμενα Αγίου Βαλεντίνου, αντικείμενα Καρναβαλιού κτλ.
8. Σφραγισμένες ηχογραφήσεις ή βιντεογραφήσεις ή σφραγισμένα λογισμικά ηλεκτρικών υπολογιστών, από τη στιγμή που αυτά έχουν αποσφραγιστεί αφότου τα λάβατε; ή
9. Οποιαδήποτε Προϊόντα τα οποίο έχουν άρρηκτα αναμιχθεί με άλλα αντικείμενα μετά την παράδοση του.
 
Παρακαλούμε σημειώστε πως για ορισμένα προϊόντα εφαρμόζεται διαφορετική περίοδος επιστροφής και υπάρχουν διαφορετικές εξαιρέσεις σε περίπτωση αλλαγής γνώμης. Για παράδειγμα:
Τα αλλοιώσιμα φαγώσιμα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται μέχρι την τελική ημερομηνία ανάλωσης τους.
Τα προϊόντα ένδυσης πρέπει να επιστρέφονται χωρίς να έχουν φορεθεί και στην κατάσταση στην οποία πουλήθηκαν, σε άριστη κατάσταση, χωρίς ελαττώματα και με όλες τις ετικέτες τους ως είχαν.
 
Για να ανταλλάξετε το προϊόν σας ή για να λάβετε πιστωτικό κουπόνι, επιστρέψτε το σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών μας. 
Εάν επιστρέφετε προϊόντα τα οποία αγοράστηκαν σε προσφορά, η επιστροφή θα γίνεται βάσει των όρων της διαφημιστικής προσφοράς.
Όποιοι βαθμοί Alphamega Family αποκτήθηκαν επί του επιστραμμένου προϊόντος θα αφαιρεθούν από τον λογαριασμό σας.
Όταν χρησιμοποιείτε πέραν της μίας μεθόδου πληρωμής για πληρωμή προϊόντων και επιστρέφετε μόνο κάποια από τα προϊόντα στην παραγγελία σας, για επιστροφές λόγω αλλαγής γνώμης θα δίδεται μόνο πιστωτικό κουπόνι για αγορές στα καταστήματα μας.  
Ελαττωματικά Προϊόντα 
Βάζουμε τα δυνατά μας να διασφαλίσουμε πως κάθε προϊόν στα καταστήματά μας αντιπροσωπεύει την ποιότητα Αλφαμέγα, αλλά σε αντίθετη περίπτωση οι ομάδες εξυπηρέτησης και φροντίδας πελατών στα καταστήματά μας είναι έτοιμες να βοηθήσουν. 
Έρευνα κάποιου προϊόντος μπορεί να κριθεί απαραίτητη για να διαπιστωθεί το όποιο ελάττωμα σε αυτό.
 
6. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
6.1 Θα αντιμετωπίσουμε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα ως εμπιστευτικά. Θα τα διατηρήσουμε σε ασφαλή διακομιστή και θα συμμορφωθούμε πλήρως με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς απορρήτου και τη νομοθεσία για τους καταναλωτές. Εάν θέλετε να διαβάσετε περισσότερα για το πώς συλλέγουμε, πού συλλέγουμε ή πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου εδώ. Μπορείτε επίσης να βρείτε πληροφορίες στην [Πολιτική Απορρήτου] σχετικά με τον τρόπο διακοπής της λήψης πληροφοριών μάρκετινγκ. 
 
7. ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ
7.1 Η συσκευασία των προϊόντων σας ενδέχεται να διαφέρει από αυτήν που εμφανίζεται στις εικόνες της ιστοσελίδας μας.
7.2 Οι εικόνες των Προϊόντων στην ιστοσελίδα μας είναι μόνο για ενδεικτικούς σκοπούς. Παρόλο που έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακριβή εμφάνιση των χρωμάτων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η εμφάνιση των χρωμάτων της συσκευής σας αντικατοπτρίζει με ακρίβεια το χρώμα των Προϊόντων. Το χρώμα των Προϊόντων σας μπορεί να διαφέρει ελαφρώς από αυτές τις εικόνες.
7.3 Όταν τα προϊόντα παραγγέλνονται και πωλούνται ξεχωριστά ανά κατά βάρος (όπως φρέσκο κρέας, πουλερικά, ψάρια, τυρί ή φρούτα και λαχανικά), η τιμή αυτών των ειδών θα είναι η τιμή κατά την ημερομηνία που ζυγίζονται από τον προμηθευτή μας. Εάν δείξουμε βάρος-στόχο, αυτό είναι ενδεικτικό μόνο. Εάν δείξουμε ένα εύρος βάρους, θα λάβετε αγαθά που ζυγίζουν κάπου μεταξύ του μέγιστου και του ελάχιστου εύρους βάρους που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα. Η τιμή που θα χρεωθείτε για αυτά τα προϊόντα είναι η τιμή για το πραγματικό βάρος που θα λάβετε.
7.4 Παρόλο που λαμβάνουμε κάθε εύλογο μέτρο για να διασφαλίσουμε ότι η συνταγή και οι πρόσθετες διατροφικές πληροφορίες που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα είναι σωστές τη στιγμή που οι πληροφορίες εισήχθησαν στο σύστημα, οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν την ακριβή θέση κατά τη στιγμή που κάνετε μια παραγγελία. Συνιστάται στους πελάτες να ελέγχουν τη συσκευασία του προϊόντος για διατροφικές πληροφορίες και προειδοποιήσεις για αλλεργιογόνα πριν από την κατανάλωση, καθώς οι πληροφορίες του προϊόντος ενδέχεται να αλλάξουν μετά τη δημοσίευση της συνταγής.
7.5 Πρέπει πάντα να διαβάζετε την ετικέτα του προϊόντος για να βεβαιώνεστε ότι ακολουθείτε τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν έχετε κάποια αλλεργία ή δυσανεξία. Οι πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα μπορούν να βρεθούν στη λίστα συστατικών στο πίσω μέρος της συσκευασίας.
7.6 Πρέπει πάντα να συμβουλεύεστε το φύλλο οδηγιών χρήσης και να ακολουθείτε τις οδηγίες για φαρμακευτικά είδη, τα οποία πωλούνται χωρίς ιατρική συνταγή, όπως τα Rennie και Aspro Clear. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για κατάχρηση αυτών των προϊόντων.
 
8. ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΥ 
8.1 Οι ημέρες και οι ώρες παράδοσης θα είναι όπως ορίζονται στη σελίδα κράτησης παράδοσης στην ιστοσελίδα και θα γίνονται στη διεύθυνση που καθορίσατε κατά την παραγγελία σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε τις παραδόσεις σε ορισμένες περιοχές, και αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμα να εξαλείψουμε εντελώς ορισμένες περιοχές από το πρόγραμμα παράδοσης.
8.2 Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας με μια εκτιμώμενη ημερομηνία και ώρα παράδοσης, η οποία θα είναι εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία στείλαμε email για να επιβεβαιώσουμε την αποδοχή της παραγγελίας σας. Περιστασιακά, η παράδοσή μας σε εσάς ενδέχεται να επηρεαστεί από κάποιο γεγονός εκτός του ελέγχου μας. Δείτε την ενότητα 16 (Γεγονότα εκτός του ελέγχου μας) για τις ευθύνες μας όταν συμβεί αυτό.
8.3 Θα παραδώσουμε την παραγγελία σας στην κύρια είσοδο της διεύθυνσης παράδοσης.
8.4 Πρέπει να υπάρχει υπογραφή για όλα τα προϊόντα κατά την παράδοση από έναν ενήλικα ηλικίας 18 ετών και άνω. Εάν το άτομο που παραλαμβάνει τα προϊόντα είναι κάτω των 25 ετών, θα ζητηθεί αποδεικτικό ηλικίας. Εάν το αποδεικτικό δεν είναι διαθέσιμο και δεν υπάρχει ενήλικας άνω των 18 ετών στη διεύθυνση κατά την παράδοση, τα εμπορεύματα θα κρατηθούν από τον οδηγό.
8.5 Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή και προσπαθούμε να πραγματοποιούνται οι παραδόσεις εντός σύντομου χρονικού διαστήματος παράδοσης και, κατά συνέπεια, είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι ένα κατάλληλο άτομο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση παράδοσης ανά πάσα στιγμή κατά την ώρα/διάστημα που η παράδοση σας είναι προγραμματισμένη. Μπορεί να ζητήσουμε από ένα κατάλληλο άτομο να υπογράψει για τα προϊόντα κατά την παράδοση.
8.6 Εάν δεν είναι κανείς στη διεύθυνση όταν επιχειρείται η παράδοση, θα σας καλέσουμε στον αριθμό τηλεφώνου που δώσατε ως στοιχεία επικοινωνίας σας. Εάν δεν διευθετήσετε με έναν ενήλικα να παραλάβει τα προϊόντα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και σε κάθε περίπτωση το αργότερο δεκαπέντε (15) λεπτά από τη στιγμή της απόπειρας, τα προϊόντα θα κρατηθούν από εμάς και θα χρεωθείτε για το κόστος παράδοσης και το κόστος όλων των φρέσκων, κατεψυγμένων και φθαρτών προϊόντων. Θα αφήσουμε μια ειδοποίηση απόπειρας παράδοσης. 
8.7 Η παράδοση ολοκληρώνεται μετά την εκφόρτωση των Προϊόντων στη διεύθυνση παράδοσης που ορίζεται στην παραγγελία σας και τα προϊόντα θα είναι υπό τη δική σας ευθύνη από εκείνη τη στιγμή.
8.8 Κατέχετε τα εμπορεύματα μόλις λάβουμε την πληρωμή εξ’ ολοκλήρου, συμπεριλαμβανομένων όλων των εφαρμοζόμενων χρεώσεων παράδοσης.
8.9 Εάν αποτύχουμε να παραδώσουμε τα Προϊόντα, η ευθύνη μας περιορίζεται στο κόστος απόκτησης προϊόντων αντικατάστασης παρόμοιας περιγραφής και ποιότητας στην φθηνότερη διαθέσιμη τιμή αγοράς, μείον την τιμή των Προϊόντων. Ωστόσο, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι στο βαθμό που οποιαδήποτε αποτυχία παράδοσης προκλήθηκε από κάποιο Γεγονός Εκτός Του Ελέγχου Μας ή επειδή δεν παρέχετε επαρκείς οδηγίες παράδοσης ή οποιεσδήποτε άλλες οδηγίες που σχετίζονται με την προμήθεια των προϊόντων.
8.10 Εάν αποτύχετε να παραλάβετε ή να είστε παρών για την παράδοση σας, έχουμε το δικαίωμα να σας χρεώσουμε εξ’ ολοκλήρου για ένα ποσό ίσο με την τιμή των φθαρτών προϊόντων που περιέχονται στην παραγγελία σας, το κόστος παράδοσης και τυχόν άλλα διοικητικά έξοδα που εφαρμόζονται.
 
9. ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
9.1 Δυστυχώς, δεν παραδίδουμε σε διευθύνσεις εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας.
9.2 Μπορείτε να υποβάλετε παραγγελία για Προϊόντα από διεύθυνση εκτός Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά αυτή η παραγγελία πρέπει να είναι για παράδοση σε διεύθυνση στην Κυπριακή Δημοκρατία.
 
10. ΤΙΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
10.1 Οι τιμές για τα Προϊόντα θα είναι ως αναγράφονται στην ιστοσελίδα μας τη στιγμή που θα υποβάλετε την παραγγελία σας. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι οι τιμές των Προϊόντων είναι σωστές τη στιγμή που οι σχετικές πληροφορίες εισήχθησαν στο σύστημα. Ωστόσο, ανατρέξτε στον όρο 10.5 αναφορικά με το τι θα συμβεί εάν ανακαλύψουμε ένα σφάλμα στην τιμή των Προϊόντων που παραγγείλατε.
10.2 Οι τιμές για τα Προϊόντα μας ενδέχεται να αλλάζουν από καιρό σε καιρό, αλλά οι αλλαγές δεν θα επηρεάσουν οποιαδήποτε παραγγελία που έχετε ήδη κάνει.
10.3 Η τιμή των Προϊόντων περιλαμβάνει ΦΠΑ (όπου ισχύει) με την ισχύουσα τρέχουσα τιμή που χρεώνεται προς το παρόν στην Κυπριακή Δημοκρατία.
10.4 Η τιμή των Προϊόντων δεν περιλαμβάνει έξοδα παράδοσης. Τα έξοδα παράδοσής μας σας συνιστώνται κατά τη διαδικασία της ολοκλήρωσης παραγγελίας (check-out), προτού επιβεβαιώσετε την παραγγελία σας.
10.5 Πωλούμε ένα μεγάλο αριθμό Προϊόντων μέσω της ιστοσελίδας μας. Είναι πάντοτε πιθανό, παρά τις καλύτερες προσπάθειές μας, ορισμένα από τα Προϊόντα στην ιστοσελίδα μας να έχουν λανθασμένη τιμή. Θα ελέγξουμε τις τιμές ως μέρος των διαδικασιών αποστολής μας, ούτως ώστε:
(α) όταν η σωστή τιμή των Προϊόντων είναι μικρότερη από την τιμή που αναφέρεται στον ιστότοπό μας, θα χρεώσουμε το χαμηλότερο ποσό κατά την αποστολή των Προϊόντων σε εσάς.
(β) εάν η σωστή τιμή των Προϊόντων είναι υψηλότερη από την τιμή που αναφέρεται στην ιστοσελίδα μας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό για να σας ενημερώσουμε για αυτό το σφάλμα και θα σας δώσουμε την επιλογή να συνεχίσετε με την αγορά των Προϊόντων στη σωστή τιμή ή να ακυρώσετε την παραγγελία σας. Δεν θα επεξεργαστούμε την παραγγελία σας έως ότου λάβουμε τις οδηγίες σας. Εάν δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που δώσατε κατά τη διαδικασία παραγγελίας, θα αντιμετωπίσουμε την παραγγελία ως ακυρωμένη και θα σας ειδοποιήσουμε γραπτώς. Ωστόσο, εάν αποδεχτούμε και επεξεργαστούμε κατά λάθος την παραγγελία σας όπου ένα σφάλμα τιμολόγησης είναι προφανές και ανακριβές και θα μπορούσε λογικά να αναγνωριστεί από εσάς ως εσφαλμένη τιμή, ενδέχεται να ακυρώσουμε την παράδοση των Προϊόντων και να σας επιστρέψουμε τυχόν ποσά που έχετε πληρώσει.
 
11. ΠΩΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ 
11.1 Μπορείτε να πληρώσετε για Προϊόντα μόνο με χρεωστική κάρτα ή πιστωτική κάρτα.  Δεχόμαστε τις ακόλουθες κάρτες:
(α) Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro, American Express.
11.2 Δεχόμαστε επίσης πληρωμή μέσω ηλεκτρονικών κουπονιών του Alphamega Family.
11.3 Δεν μπορείτε να πληρώσετε την παραγγελία σας με μετρητά η επιταγή.
11.4 Η πληρωμή για τα Προϊόντα και όλες οι ισχύουσες χρεώσεις παράδοσης γίνεται εκ των προτέρων. Δεν θα χρεώσουμε τη χρεωστική κάρτα ή την πιστωτική σας κάρτα έως ότου είμαστε έτοιμοι να στείλουμε τα Προϊόντα σας.
11.5 Για να μας βοηθήσετε να επικυρώσουμε την κάρτα πληρωμής σας, ενδέχεται να δεσμευτεί αυτόματα από την κάρτα σας ποσό προέγκρισης έως και €5 κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας (check-out). Κατά την πληρωμή των προϊόντων, το ποσό της προέγκρισης θα ακυρωθεί ή θα εφαρμοστεί προς την πληρωμή των προϊόντων.
11.6 Σε περίπτωση που η κάρτα πληρωμής έχει λήξει, δεν θα είμαστε σε θέση να πραγματοποιήσουμε την πληρωμή και να εκπληρώσουμε την παραγγελία σας και δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για τέτοια αποτυχία. Για αυτόν τον λόγο, βεβαιωθείτε ότι η ημερομηνία λήξης της κάρτας πληρωμής σας είναι μετά την αναμενόμενη ημερομηνία αποστολής της παραγγελίας σας.
 
12. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
12.1 Μερικά από τα Προϊόντα που σας πουλάμε συνοδεύονται από εγγύηση κατασκευαστή. Για λεπτομέρειες σχετικά με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις, ανατρέξτε στην εγγύηση του κατασκευαστή που παρέχεται με τα προϊόντα.
 
13. Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
13.1 Τα προϊόντα προορίζονται για χρήση μόνο στην Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν εγγυόμαστε ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται με τους νόμους, κανονισμούς ή πρότυπα εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας.
13.2 Παρέχουμε εγγύηση ότι κατά την παράδοση, τα Προϊόντα: 
(α) με την επιφύλαξη το όρου 6, συμμορφώνονται από όλες τις ουσιώδεις απόψεις με την περιγραφή.
(β) είναι ικανοποιητικής ποιότητας.
13.3 Με την επιφύλαξη το όρου 13.4, εάν:
(α) μας ενημερώνετε γραπτώς εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την ανακάλυψη ότι ορισμένα ή όλα τα Προϊόντα δεν συμμορφώνονται με την εγγύηση που ορίζεται στην ενότητα 13.2.
(β) μας δίνεται μια εύλογη ευκαιρία να εξετάσουμε τα Προϊόντα.
(γ) αν σας ζητήσουμε να το κάνετε, μας επιστρέψετε τα Προϊόντα με δικό σας κόστος, εμείς, κατά την επιλογή μας, θα επισκευάσουμε ή θα αντικαταστήσουμε τα ελαττωματικά Προϊόντα ή θα επιστρέψουμε την τιμή των ελαττωματικών Προϊόντων.
13.4 Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για παραβίαση της εγγύησης που ορίζεται στην ενότητα 13.2 εάν:
(α) κάνετε περαιτέρω χρήση των Προϊόντων αφότου μας ενημερώσατε σύμφωνα με το άρθρο 13.3,
(β) αλλάξατε επισκευάσατε τα Προϊόντα χωρίς τη γραπτή συγκατάθεσή μας,
(γ) το ελάττωμα προκύπτει ως αποτέλεσμα εύλογης φθοράς, σκόπιμης ζημιάς, αμέλειας ή ανώμαλης φύλαξης ή συνθηκών εργασίας, ή 
(δ) τα Προϊόντα διαφέρουν από την περιγραφή ή τις προδιαγραφές τους ως αποτέλεσμα αλλαγών που έγιναν για να διασφαλιστεί ότι συμμορφώνονται με τις ισχύουσες νομικές ή κανονιστικές.
13.5 Θα έχουμε ευθύνη προς εσάς μόνο για την παράλειψη συμμόρφωσης των Προϊόντων με την εγγύηση που ορίζεται στον όρο 13.2 στο βαθμό που ορίζεται σε αυτόν τον όρο 13.
13.6 Οι παρόντες όροι ισχύουν επίσης για οποιαδήποτε επισκευασμένα Προϊόντα ή Προϊόντα που έχουν αντικατασταθεί, τα οποία παρείχαμε εμείς προς εσάς.
 
14. Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ 
14.1 Παρέχουμε τα Προϊόντα μόνο για χρήση από εσάς ή την επιχείρησή σας, και συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε τα Προϊόντα για οποιουσδήποτε σκοπούς μεταπώλησης.
14.2 Δεν θα έχουμε ευθύνη σε καμία περίπτωση, είτε για σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης αμέλειας), παραβίαση νόμιμου καθήκοντος ή άλλως πως, που προκύπτει από ή σε σχέση με τη Συμφωνία για:
(α) οποιαδήποτε απώλεια κερδών, πωλήσεων, επιχείρησης ή εσόδων. 
(β) οποιαδήποτε έμμεση ή επακόλουθη ζημία.
14.3 Εκτός όπου αναφέρεται ρητά στους παρόντες όρους, δεν παρέχουμε καμία παράσταση, εγγύηση ή δέσμευση σχετικά με τα Προϊόντα. Οποιαδήποτε εκπροσώπηση, όρος ή εγγύηση που μπορεί να υπονοείται ή να ενσωματώνεται στους παρόντες όρους από το νόμο, το κοινοδίκαιο ή με άλλο τρόπο αποκλείεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Συγκεκριμένα, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι τα προϊόντα είναι κατάλληλα για τους σκοπούς σας.
 
15. ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ
15.1 Μπορείτε να ακυρώσετε τη Συμφωνία και να λάβετε επιστροφή χρημάτων, εάν μας ειδοποιήσετε με τον τρόπο που ορίζεται στον όρο 15.2 προτού σας αποστείλουμε το email το οποίο επιβεβαιώνει ότι τα Προϊόντα έχουν αποσταλεί.
15.2 Για να ακυρώσετε τη Συμφωνία, πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 24021261 ή 24021260, τουλάχιστον 48 ώρες πριν την επιλεγμένη ημερομηνία και ώρα παράδοσης. Θα σας αποστείλουμε email για να επιβεβαιώσουμε ότι λάβαμε την ακύρωσή σας. 
 
16. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
16.1 Χωρίς επηρεασμό οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων σας, μπορεί να αναστείλουμε την προμήθεια ή παράδοση των Προϊόντων σε εσάς, ή να τερματίσουμε τη Συμφωνία με άμεση ισχύ δίνοντας γραπτή ειδοποίηση εάν:
(α) Διαπράξετε ουσιώδης παράβαση οποιουδήποτε όρου της Συμφωνίας και (εάν η παράβαση δεν είναι θεραπεύσιμη) αποτύχετε να θεραπεύσετε την παράβαση εντός 7 ημερών από την γραπτή σας ειδοποίηση να το πράξετε τούτο, ή 
(β) Δεν πληρώσετε το οποιοδήποτε οφειλόμενο ποσό βάσει τη Συμφωνίας κατά ημερομηνία την οποία κατέστη οφειλόμενο για πληρωμή.
16.2 Ο Τερματισμός της Συμφωνίας δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και θεραπείες οι οποίες συγκεντρώθηκαν κατά τον τερματισμό.
16.3 Οποιαδήποτε πρόνοια της Συμφωνίας η οποία, ρητά ή έμμεσα, προορίζεται να τεθεί σε ισχύ ή να συνεχίσει να ισχύει μετά τη λήξη θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και επίδραση.
 
17. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΣ
17.1 Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι ή αρμόδιοι για τυχόν μη-εκπλήρωση ή καθυστέρηση εκπλήρωσης οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις μας οι οποίες απορρέουν από τη Συμφωνία και οι οποίες οφείλονται σε οποιαδήποτε πράξη ή γεγονός πέραν από τον εύλογο έλεγχό μας (Γεγονότα Εκτός Του Ελέγχου Μας).
17.2 Εάν συμβεί κάποιο Γεγονός Εκτός Του Ελέγχου Μας το οποίο επηρεάζει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Συμφωνία:
(α) θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό για να σας ενημερώσουμε, και
(β) οι υποχρεώσεις μας βάσει της Συμφωνίας θα ανασταλούν και ο χρόνος εκπλήρωσης των υποχρεώσεών μας θα παραταθεί για όλη τη διάρκεια του Γεγονότος Εκτός Του Ελέγχου Μας. Σε περίπτωση που το Γεγονός Εκτός Του Ελέγχου Μας επηρεάζει την προσφορά προϊόντων σε εσάς, θα διευθετήσουμε την προμήθεια ενός εναλλακτικού προϊόντος μετά το πέρας του Γεγονότος Εκτός Του Ελέγχου Μας.
17.3 Μπορείτε να ακυρώσετε τη Συμφωνία που επηρεάστηκε από ένα Γεγονός Εκτός Του Ελέγχου Μας το οποίο συνεχίστηκε για περισσότερο από 30 ημέρες. Για να ακυρώσετε επικοινωνήστε μαζί μας
 
18. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ
18.1 Όταν αναφερόμαστε σε "γραπτώς" στους παρόντες όρους, αυτό συμπεριλαμβάνει email.
18.2 Οποιαδήποτε ειδοποίηση ή άλλη επικοινωνία που δίδεται στο πλαίσιο ή σε σχέση με τη Σύμβαση πρέπει να είναι γραπτή και να παραδίδεται προσωπικά, να αποστέλλεται μέσω προπληρωμένου ταχυδρομείου πρώτης κατηγορίας ή άλλης υπηρεσίας παράδοσης την επόμενη εργάσιμη ημέρα ή μέσω email.
18.3 Η ειδοποίηση ή άλλη επικοινωνία θεωρείται ότι έχει ληφθεί:
(α) εάν θα παραδοθεί προσωπικά, με την υπογραφή της απόδειξης παράδοσης.
(β) εάν θα αποσταλεί με προπληρωμένη ταχυδρομική υπηρεσία πρώτης κατηγορίας ή άλλη υπηρεσία παράδοσης την επόμενη εργάσιμη ημέρα, στις 9.00 π.μ. τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα μετά την αποστολή.
(γ) εάν θα σταλεί με email, στις 9.00 π.μ. την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την διαβίβαση.
18.4 Οι πρόνοιες του παρόντος όρου δεν ισχύουν για την επίδοση οποιωνδήποτε διαδικασιών ή άλλων εγγράφων σε νομική αγωγή.
 
19. ΓΕΝΙΚΑ
19.1 Εκχώρηση και Μεταφορά.
(α) Μπορεί να εκχωρήσουμε ή να μεταφέρουμε τα δικαιώματα και υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τη Συμφωνία σε άλλη οντότητα.
(β) Μπορείτε να εκχωρήσετε ή μεταφέρετε τα δικαιώματα και υποχρεώσεις σας που απορρέουν από τη Συμφωνία σε άλλο πρόσωπο μόνο εάν συμφωνήσουμε γραπτώς.
19.2 Τροποποίηση. Οποιαδήποτε τροποποίηση της Συμφωνίας είναι αποτελεσματική μόνο εάν γίνεται γραπτώς και υπογράφεται από εσάς και εμάς (ή τους αντίστοιχους εξουσιοδοτημένους αντιπρόσωπους).
19.3 Αποποίηση. Εάν δεν επιμείνουμε να εκπληρώσετε οποιεσδήποτε από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συμφωνία, ή εάν δεν εκτελέσουμε τα δικαιώματά μας εναντίον σας, ή εάν καθυστερήσουμε να το πράξουμε, αυτό δεν σημαίνει ότι αποποιηθήκαμε των δικαιωμάτων μας εναντίον σας ή ότι δεν πρέπει να συμμορφωθείτε με τις υποχρεώσεις σας. Εάν αποποιηθούμε οποιωνδήποτε δικαιωμάτων, θα το πράξουμε μόνο γραπτώς, και αυτό δεν θα σημαίνει ότι αυτόματα αποποιούμαστε οποιοδήποτε δικαίωμα σχετίζεται με οποιαδήποτε μεταγενέστερη παράβαση από εσάς.
19.4 Διαχωρισμός. Η κάθε παράγραφος αυτών των όρων λειτουργεί ξεχωριστά. Εάν οποιοδήποτε δικαστήριο η σχετική αρχή αποφασίσει ότι οποιασδήποτε από αυτούς είναι παράνομος ή μη εκτελεστός, η υπόλοιπες παράγραφοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ και αποτέλεσμα.
19.5 Δικαιώματα τρίτων. Η Συμφωνία είναι μεταξύ εμάς και εσάς. Κανένα άλλο πρόσωπο δεν έχει οποιαδήποτε δικαιώματα να εκτελέσει οποιοδήποτε από τους όρους της.
19.6 Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία. Η παρούσα Συμφωνία διέπεται από το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας και κάθε μέρος συμφωνεί αμετάκλητα ότι υποτάσσεται σε σχέση με όλες οι διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με αυτή την Συμφωνία στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας.