Ελέγξτε αν παραδίδουμε στον ταχυδρομικό σας κώδικα

Perwoll Color & Fiber Υγρό Απορρυπαντικό Ρούχων 1.5 L

776452
Perwoll Renew Advanced Color & Fiber. Ανακαλύψτε μια νέα διάσταση στα σκούρα ρούχα που τα κάνει να μοιάζουν με καινούρια. Το Perwoll ζωντανεύει τα χρώματα (Βελτίωση και προστασία της έντασης των χρωμάτων), ενισχύει τις ίνες και βελτιώνει την ελαστικότητα τους και φροντίζει τις ίνες (Βελτίωση των αδρανών ινών). Απορρυπαντικό για ευαίσθητα χρωματιστά υφάσματα.
Πριν τη χρήση Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στις ετικετες των ρούχων. Για περισσότερες πληροφορίεσ δέστε συσκευασία.
Χώρα E.E.
Κατασκευαστής Παράγεται στην Ε.Ε για την GPM-HENKEL LTD. Διανέμεται στην Κύπρο από: GPM-HENKEL LTD, Βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου, Λευκωσίας 1, 2540. Τηλ: 22884444. Τηλέφωνο Κέντρο Δηλητηριάσεων: 1401
Net Contents 1.5 L
Ingredients Συστατικά (σύμφωνα με τις συστάσεις της Ε.Ε): <5%: Μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, σαπούνι. 5 – 15%: Ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες. Άλλα συστατικά: Ένζυμα, συντηρητικά (Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone), αρωματικές ουσίες (Citronellol, Hexyl cinnamal).
Αποποίηση ευθυνών Συνιστάται στους πελάτες να ελέγχουν τη συσκευασία του προϊόντος για διατροφικές πληροφορίες και προειδοποιήσεις αλλεργιογόνων πριν από την κατανάλωση, καθώς οι πληροφορίες του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές μετά τη δημοσίευση. Πρέπει πάντα να διαβάζετε την ετικέτα του προϊόντος, για να βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία. Οι πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα επισημαίνονται στη λίστα συστατικών, στο πίσω μέρος της συσκευασίας
Προειδοποιήσεις ασφαλείας Απορρυπαντικό ρούχων. Περιέχει: Methylisothiazolinone. ΠΡΟΣΟΧΗ: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά γάντια, μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401