Ελέγξτε αν παραδίδουμε στον ταχυδρομικό σας κώδικα

Ariel Υγρό Απορρυπαντικό Ρούχων Κλασσικό 40 Πλύσεων 2.2 L

851121
Net Contents 2200 ml
Ingredients 5-15% Ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, <5% Μη- Ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, Φωσφονικές ενώσεις, Σαπούνι, Ένζυμα, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, αρωματικές ουσίες.
Αποποίηση ευθυνών Συνιστάται στους πελάτες να ελέγχουν τη συσκευασία του προϊόντος για διατροφικές πληροφορίες και προειδοποιήσεις αλλεργιογόνων πριν από την κατανάλωση, καθώς οι πληροφορίες του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές μετά τη δημοσίευση. Πρέπει πάντα να διαβάζετε την ετικέτα του προϊόντος, για να βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία. Οι πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα επισημαίνονται στη λίστα συστατικών, στο πίσω μέρος της συσκευασίας
Προειδοποιήσεις ασφαλείας Ερεθιστικό για το δέρμα. Μακριά από παιδιά. Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλάβων. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.