Ελέγξτε αν παραδίδουμε στον ταχυδρομικό σας κώδικα

EΥΡΗΚΑ EXTRA Συμπυκνωμένο Υγρό Πιάτων με Ξύδι, 500 ml.

316353
EΥΡΗΚΑ extra συμπυκνωμένο υγρό πιάτων με ξύδι. Καταπολεμά και τα πιο σκληρά λίπη και εξαφανίζει τις επίμονες μυρωδιές, προσφέροντας ταυτόχρονα αστραφτερή καθαριότητα.
Χώρα Ελλάδα
Κατασκευαστής Παρασκευάζεται στην Ελλάδα από την ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ΒΙ.ΠΕ.Βόλου, Τ.Θ. 1094, Τηλ.: 25831000. Γραμμή καταναλωτών CY: 800 51061.
Net Contents 500 ml
Ingredients Το προϊόν μεταξύ άλλων περιέχει: Κάτω του 5%: Aμφοτερικές επιφανειοδραστικές ουσίες. Τουλάχιστον 5% αλλά κάτω του 15%: Ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες. Επίσης περιέχονται: Αρωματικές ουσίες, Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone, Limonene, Linalool.
Contains Περιέχει: Alcohols, C12-14 ethoxylated, sulfates, sodium salts, Sulfonic acids, C14-16-alkane hydroxy and hydroxy and C14-16-alkene, sodium salts. 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N, N—dimethyl-N-(C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) d
Αποποίηση ευθυνών Συνιστάται στους πελάτες να ελέγχουν τη συσκευασία του προϊόντος για διατροφικές πληροφορίες και προειδοποιήσεις αλλεργιογόνων πριν από την κατανάλωση, καθώς οι πληροφορίες του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές μετά τη δημοσίευση. Πρέπει πάντα να διαβάζετε την ετικέτα του προϊόντος, για να βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία. Οι πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα επισημαίνονται στη λίστα συστατικών, στο πίσω μέρος της συσκευασίας
Προειδοποιήσεις ασφαλείας Προφυλάξεις: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Μακριά από παιδιά. Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό. Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη με όλους τους τοπικούς, περιφεριακούς, εθνικούς και διεθνής κανονισμούς. Περιέχει Limonene. Περιέχει ως συντηρητικότις βιοκτόνες ουσίες 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.