Ελέγξτε αν παραδίδουμε στον ταχυδρομικό σας κώδικα

Airwick Σπρέι Ανταλλακτικό με Άρωμα Μανόλια & Κεράσι 250 ml

751392
Έως και 60 ημέρες φρεσκάδας. Εφόσον το προϊόν χρησιμοποιείται κάθε 32 λεπτά.
Πριν τη χρήση Ρυθμίστε τη συσκευή σε OFF πριν εισάγετε το ανταλλακτικό. Κατευθύνετε πάντα μακριά από το πρόσωπο. Ανοίξτε τη συσκευή – ψεκάζει μετά από 15 δευτερόλεπτα.
Χώρα Ηνωμένο Βασίλειο
Αποθήκευση Προστατεύσετε το από ηλιακή ακτινοβολία. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες άνω των 50°C.
Net Contents 250 ml
Contains Alpha-iso-Methylionone, alpha-ethyl-1,3- benzodioxole-5-propionaldehyde, Linalool
Allergy Info Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Αποποίηση ευθυνών Συνιστάται στους πελάτες να ελέγχουν τη συσκευασία του προϊόντος για διατροφικές πληροφορίες και προειδοποιήσεις αλλεργιογόνων πριν από την κατανάλωση, καθώς οι πληροφορίες του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές μετά τη δημοσίευση. Πρέπει πάντα να διαβάζετε την ετικέτα του προϊόντος, για να βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία. Οι πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα επισημαίνονται στη λίστα συστατικών, στο πίσω μέρος της συσκευασίας
Προειδοποιήσεις ασφαλείας Εξαιρετικά εύφλεκτο αεροζόλ. Δοχείο υπό πίεση: μπορεί να εκραγεί αν θερμανθεί. Μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, vα έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. Προστατεύσετε το από ηλιακή ακτινοβολία. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες άνω των 50°C. Μην το τρυπάτε και μην το καίτε, ακόμα και μετά τη χρήση. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Χρησιμοποιείστε μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες.Τα άτομα που πάσχουν από ευαισθησία σε αρώματα θα πρέπει να είναι προσεκτικά όταν χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν. Τα αποσμητικά χώρου δεν αντικαθιστούν τις καλές πρακτικές υγιεινής. Χρησιμοποιήστε σε χώρους με καλό αερισμό.