Ελέγξτε αν παραδίδουμε στον ταχυδρομικό σας κώδικα

Wc Net Τζελ Χλωρίνη 750 ml 2+1 Δώρο

411198
2 + 1 WC Net Bleach gel με Baking Soda. WC Net Bleach gel Καθαριστικό τουαλέτας με άμεσο λευκό σύστημα. Καθαρίζει και λευκαίνει άμεσα. Σε 3 διαφορετικά αρώματα: Ocean Fresh, Lemon Fresh και Mountain Fresh.
Πριν τη χρήση Για να ανοίξετε πιέστε στα σημεία που υποδεικνύονται στις πλευρές του πώματος και ξεβιδώστε. Για την καθαριότητα της λεκάνης: Ψεκάστε άφθονο προϊόν από το χείλος και τα τοιχώματα της λεκάνης. Αφήστε το προϊόν να δράσει για 30 λεπτά πριν το ξεπλύνετε. Για την καθαριότητα των υπόλοιπων ειδών υγιεινής: Ρίξτε το προϊόν απευθείας επάνω στις επιφάνειες, σκουπίστε με ένα σφουγγάρι και ξεπλύνετε με άφθονο νερό.
Χώρα Ιταλία
Κατασκευαστής Κατασκευάζεται στην Ιταλία. BOLTON MANITOBA S.p.A. via Pirelli, 19 – 20124 Milan (IT). Διανομέας Κύπρου: Spinneys Cyprus Ltd, Λεωφ. Γρ. Αυξεντίου 115, 2660 Κοκκινοτριμιθιά, Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ: +357 2283 50 90.
Net Contents 2+1 FREE / ΔΩΡΕΑΝ
Ingredients <5% Λευκαντικοί παράγοντες με βάση το χλώριο, μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, σαπούνι, Αρωματικές ουσίες.
Contains Περιέχει: Υποχλωριώδες Νάτριο, Αλκύλ-διμεθυλ-αμινοξείδιο.
Αποποίηση ευθυνών Συνιστάται στους πελάτες να ελέγχουν τη συσκευασία του προϊόντος για διατροφικές πληροφορίες και προειδοποιήσεις αλλεργιογόνων πριν από την κατανάλωση, καθώς οι πληροφορίες του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές μετά τη δημοσίευση. Πρέπει πάντα να διαβάζετε την ετικέτα του προϊόντος, για να βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία. Οι πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα επισημαίνονται στη λίστα συστατικών, στο πίσω μέρος της συσκευασίας
Προειδοποιήσεις ασφαλείας Κίνδυνος: Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Προσοχή! Να μην χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα. Μπορεί να απελευθερωθούν επικίνδυνα αέρια (χλώριο). Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα ρα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων/γιατρό. Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401, 210 7793777. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Διάθεση του περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.