Ελέγξτε αν παραδίδουμε στον ταχυδρομικό σας κώδικα

Bref Kαθαριστικό Μπλοκ Τουαλέτας Blue Activ 2x50 g

862741
Ορατή καθαριότητα που χρωματίζει το νερό μπλε, προσφέρει +50% περισσότερη λάμψη και σταματά τις οσμές, χάρη στην ειδική του τεχνολογία. ΣΥΝΘΕΣΗ 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (με κατοχυρωμένη τεχνολογία). 1. Καθαριστικός Αφρός: Καθαρίζει την τουαλέτα μετά από κάθε χρήση 2. Σύνθεση κατά των αλάτων: Ειδική φόρμουλα που προστατεύει από την δημιουργία αλάτων 3. Σύστημα ενεργής προστασίας: Αποτρέπει τη συσσώρευση υπολειμμάτων στην λεκάνη σας 4. Περισσότερη φρεσκάδα: Αφήνει μια αίσθηση φρεσκάδας στην τουαλέτα σας, που διαρκεί
Πριν τη χρήση Τοποθετήστε το προϊόν στο χείλος της λεκάνης σε θέση από όπου περνάει η ροή του νερού
Net Contents 2x50 g
Αρ.Παρτίδας 2648025
Ingredients Συστατικά σύμφωνα με τη νομοθεσία: >30% Ανιονικές Επιφανειοδραστικές ουσίες, 5 - 15% Μη ιονικές Επιφανειοδραστικές ουσίες, <5% Λευκαντικοί παράγοντες με βάση το χλώριο. Περιέχει επίσης: Αρωματικές ουσίες (Limonene, Linalool)
Αποποίηση ευθυνών Συνιστάται στους πελάτες να ελέγχουν τη συσκευασία του προϊόντος για διατροφικές πληροφορίες και προειδοποιήσεις αλλεργιογόνων πριν από την κατανάλωση, καθώς οι πληροφορίες του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές μετά τη δημοσίευση. Πρέπει πάντα να διαβάζετε την ετικέτα του προϊόντος, για να βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία. Οι πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα επισημαίνονται στη λίστα συστατικών, στο πίσω μέρος της συσκευασίας
Προειδοποιήσεις ασφαλείας ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Περιέχει: βενζολοσουλφονικό οξύ, μετά νατρίου άλατα C 10-13 αλκυλοπαραγώγων, Σουλφονική ολεφίνη – Na C 14-16. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό αν αισθανθείτε αδιαθεσία. Διάθεση του περιέκτη στους κάδους ανακύκλωσης συσκευασιών στο-> όταν έχει αδειάσει εντελώς η συσκευασία. Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: CY 1401