Ελέγξτε αν παραδίδουμε στον ταχυδρομικό σας κώδικα

Bref Blue Καθαριστικό Τουαλέτας Active Floral 50 g

813276
Bref WC POWER BLUE ACTIV +Flower + 50% Λάμψη σε σχέση με στεγνή επιφάνεια χωρίς την χρήση μπλόκ τουυαλέτας. Ορατή καθαριότητα που χρωματίζει το νερό μπλε, προσφέρει +50% περισσότερη λάμψη και σταματά τις οσμές, χάρης στην ειδική του τεχνολογία. Σύνθεση 4 Λειτουργιών (με κατοχυρωμένη τεχνολογία). 1) Καθαριστικός Αφρός (Καθαρίζει την τουαλέτα μετά από κάθε χρήση, 2) Σύνθεση κατά των αλάτων (Ειδική φόρμουλα που προστατεύει από την δημιουργία αλάτων), 3) Σύστημα ενεργής προστασίας (Αποτρέπει τη συσσώρευση υπολειμμάτων στην λεκάνη σας, 4) Περισσότερη φρεσκάδα (Αφήνει μια αίσθηση φρεσκάδας στην τουαλέτα σας, που διαρκεί.
Πριν τη χρήση Τοποθετείστε το προιον στο χείλος της λεκάνης σε θέση από όπου περνάει η ροή του νερού.
Κατασκευαστής Διανέμεται στην Κύπρο από: GPM-HENKEL LTD, Τ.Κ. 17146 CY-2261 Λατσιά. Τηλ: 800 21 002.
Net Contents 50 g
Ingredients Συστατικά σύμφωνα με τη νομοθεσία: > 30% Ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες. 5-15% Μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες. < 5% Λευκαντικοί Παράγοντες με βάση το χλώριο. Περιέχει επίσης: Αρωματικές ουσίες (Alpha-isomethyl ionone, Butylphenyl Methylpropional)
Αποποίηση ευθυνών Συνιστάται στους πελάτες να ελέγχουν τη συσκευασία του προϊόντος για διατροφικές πληροφορίες και προειδοποιήσεις αλλεργιογόνων πριν από την κατανάλωση, καθώς οι πληροφορίες του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές μετά τη δημοσίευση. Πρέπει πάντα να διαβάζετε την ετικέτα του προϊόντος, για να βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία. Οι πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα επισημαίνονται στη λίστα συστατικών, στο πίσω μέρος της συσκευασίας
Προειδοποιήσεις ασφαλείας ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμική βλάβη. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Επιβλαβες για τους υδρόβιους οργανισμούς , με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Περιέχει: Βενζενοσουλφονικό οξύ, μετα νατριού άλατα C 10 – 13 αλκυλοπαραγώγων, Σουλφονική ολεφίνη - Na C 14-16. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επίσης, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό, αν Αισθάνεστε αδιαθεσία. Διάθεση του περιέκτη στους κάδους ανακύκλωσης συσκευασιών όταν έχει αδειάσει εντελώς η συσκευασία.