Ελέγξτε αν παραδίδουμε στον ταχυδρομικό σας κώδικα

Afroso WC Ωκεανός για το Καζανάκι 50 g

389337
Το Afroso block για το καζανάκι με άρωμα Powerful Ocean, καθαρίζει αποτελεσματικά την τουαλέτα σας, προλαμβάνει τη δημιουργία πουρί και χρωματίζει το νερό αφήνοντας ένα ευχάριστο άρωμα φρεσκάδας κάθε φορά που τραβάτε το καζανάκι.
Πριν τη χρήση Οδηγίες χρήσης: Αφαιρέστε το αυτοκόλλητο από το πίσω μέρος του προϊόντος. Τοποθετήστε το προϊόν μέσα στο καζανάκι, στην αντίθετη πλευρά απ’όπου βρίσκεται η παροχή νερού, χωρίς να αφαιρέσετε την ειδική μεμβράνη (αυτοδιαλύεται μέσα στο νερό). Αφήστε να περάσουν 5 λεπτά πριν τραβήξετε το καζανάκι, για να ενεργοποιηθεί το προϊόν. Τοποθετήστε ένα νέο μπλοκ στο καζανάκι, όταν το νερό δεν έχει πλέον χρώμα.
Κατασκευαστής ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 26, 151 25 Μαρούσι. Τηλ.: 210 6173000.
Net Contents 50 g
Ingredients Συστατικά: Μεταξύ άλλων περιέχει: Τουλάχιστον 30%: Ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, Τουλάχιστον 15% αλλά κάτω του 30%: Μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, Κάτω του 5%: Φωσφονικές ενώσεις.
Αποποίηση ευθυνών Συνιστάται στους πελάτες να ελέγχουν τη συσκευασία του προϊόντος για διατροφικές πληροφορίες και προειδοποιήσεις αλλεργιογόνων πριν από την κατανάλωση, καθώς οι πληροφορίες του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές μετά τη δημοσίευση. Πρέπει πάντα να διαβάζετε την ετικέτα του προϊόντος, για να βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία. Οι πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα επισημαίνονται στη λίστα συστατικών, στο πίσω μέρος της συσκευασίας
Προειδοποιήσεις ασφαλείας Περιέχει: Προϊόν αντίδρασης Βενζολοσουλφονικού οξέος, 4-C10-13-δευτ-αλκυλ παραγώγων και Βενζολοσουλφονικού οξέος,, 4-μεθυλο-και υδροξειδίου του νατρίου, Ν-(υδροξυαιθυλ) αμίδια, C8-18 και C18-ακόρεστα. Προκαλεί ερεθισμό δέρματος. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Επιβλαβές για του υδρόβιου οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Μακριά από παιδιά. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. Διάθεση του περιεχόμενου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς /εθνικούς/ διεθνείς κανονισμούς. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777, Κύπρος: 1401 .