Ελέγξτε αν παραδίδουμε στον ταχυδρομικό σας κώδικα

ΝΕ-ΧΛΩ-ΡΑ Χλωρίνη 2 L

114405
Σκοτώνει σχεδόν όλα τα γνωστά μικρόβια και μικροοργανισμούς που αναπτύσσονται στο σπίτι. Καθαρίστε καθημερινά, μπάνια, αποχωρητήρια, κάδους απορριμάτων, κουζίνες, πάγκους ερασίαςμε διάλυμα ΝΕΧΛΩΡΑ για να καταστρέψετε εστίες μικροβίων. Ξεπλύνετε με νερό. Καθαρισμός επιφανειών: ιδανική για σφουγγάρισμα, καθαρίζει και απολυμαίνει είδη υγιεινής και αποχετεύσης.Λεύκανση ρούχων: Δύο φλιτζανάκια του καφέ λεπτόρευσης Νεχλωρα διαλυμένη σε 15 λίτρα κρύο ή χλιαρό νερό, καθαρίζει και λευκαίνει τα ρούχα από κιτρινίλες και δύσκολους λεκέδες.
Πριν τη χρήση Να μην χρησιμοποιείται σε μάλλινα, μεταξωτά, δερμάτινα και υφάσματα με ασταθή χρώματα.
Χώρα Κύπρος
Κατασκευαστής Παρακευάζεται στην Κύπρο. Κατασκευαστής: A.P Georghiades Ltd, TEL: 22521342, 99660038.
Net Contents 2 L
Contains Σύνθεση: <5% λευκαντικούς παράγοντες με βάση το χλώριο. Περιέχει 3% ενεργό χλώριο ( INDEX No: 017-011-00-) καυστική σόδα ( INDEX No: 011-002-00-6)
Αποποίηση ευθυνών Συνιστάται στους πελάτες να ελέγχουν τη συσκευασία του προϊόντος για διατροφικές πληροφορίες και προειδοποιήσεις αλλεργιογόνων πριν από την κατανάλωση, καθώς οι πληροφορίες του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές μετά τη δημοσίευση. Πρέπει πάντα να διαβάζετε την ετικέτα του προϊόντος, για να βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία. Οι πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα επισημαίνονται στη λίστα συστατικών, στο πίσω μέρος της συσκευασίας
Προειδοποιήσεις ασφαλείας H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. Η315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Η318 Προκαλή σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Η400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. P102 Μακριά από παιδιά, Ρ273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Ρ280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά μέσα για τα μάτια - πρόσωπο. Ρ301+Ρ330+Ρ331+Ρ312 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΠΛΥΝΕΤΕ ΤΟ ΣΤΟΜΑ. Μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως το κέντρο δηλητηριάσεων ή γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Ρ302+Ρ352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό. Ρ305+Ρ351+Ρ338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να κεπλένετε. Ρ502 Διάθεση του περιεχομένου σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς. EUH206 Προσοχή Να μην χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα. Μπορεί να ελευθερωθούν επικίνδυνα αέρια. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ: 1401