Ελέγξτε αν παραδίδουμε στον ταχυδρομικό σας κώδικα

Ευρηκα Tik Tak Αναβράζουσα Σκόνη Καθαρισμού Τουαλέτας με Χλωρίνη 500 g

401261
Το ΤΙΚ ΤΑΚ with bleach καθαρίζει σε βάθος τη λεκάνη. Η φόρμουλα του είναι ενισχυμένη με λευκαντικούς παράγοντες και εξαφανίζει την πέτρα, λευκαίνει και εξαλείφει τους πιο επίμονους λεκέδες, χαρίζοντας άρωμα που διαρκεί. Για λεκάνη πάντα καθαρή, χρησιμοποιείστε ΤΙΚ ΤΑΚ with bleach.
Πριν τη χρήση Χρησιμοποιήστε το μόνο στη λεκάνη WC. Τραβήξτε το καζανάκι και ρίξτε ΤΙΚ ΤΑΚ with bleach στα βρεγμένα τοιχώματα, κάτω από το χείλος της λεκάνης και μέσα στο νερό. Αφήστε να δράσει για τουλάχιστον 30 λεπτά, πριν τραβήξετε το νερό. Για προβλήματα πέτρας και κιτρινίλας αφήστε να δράσει όλο το βράδυ.
Χώρα Ελλάδα
Κατασκευαστής Παρασκευάζεται στην Ελλάδα από την EUREKA LTD, για την Κύπρο: Αγίας Φυλάξεως, 234, Τ.Θ 50470, 3605 Λεμεσος, Τηλ: 25 831000
Net Contents 500 g
Ingredients Το προϊόν μεταξύ άλλων περιέχει: Κάτω του 5%: Ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, Λευκαντικούς παράγοντες με βάση το οξυγόνο. Επίσης περιέχει: Αρωματικές ουσίες.
Contains Περιέχει: Sodium Hydrogensulphate.
Αποποίηση ευθυνών Συνιστάται στους πελάτες να ελέγχουν τη συσκευασία του προϊόντος για διατροφικές πληροφορίες και προειδοποιήσεις αλλεργιογόνων πριν από την κατανάλωση, καθώς οι πληροφορίες του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές μετά τη δημοσίευση. Πρέπει πάντα να διαβάζετε την ετικέτα του προϊόντος, για να βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία. Οι πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα επισημαίνονται στη λίστα συστατικών, στο πίσω μέρος της συσκευασίας
Προειδοποιήσεις ασφαλείας Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εαν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό. Μην αναπνέετε τη σκόνη. Διάθεση περιεχομένου και περιέκτη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων Κύπρου: 1401. Nα μην αναμιχθεί με χλωρίνη ή άλλα καθαριστικά.