Ελέγξτε αν παραδίδουμε στον ταχυδρομικό σας κώδικα

Εύρηκα Classic Λευκαντικό σε Σκόνη 3x60 g

802872
Νέα , ακόμη πιο ενισχυμένη σύνθεση για ρούχα πιο λευκά και καθαρά από ποτέ. Καθαρίζει τέλεια ακόμα και τους δύσκολους λιπαρούς λεκέδες. Δείτε την διαφορά από την 1 πλύση. Χάρις στη νέα γενιά ενζύμων και τους λευκαντικούς παράγοντες που περιέχει χαρίζει στα λευκά αξεπέραστη λευκότητα και λάμψη. Αποτελεσματικό και από τους 30C. Ενισχύει την δράση του απορρυπαντικού.
Πριν τη χρήση Στο πλυντήριο προσθέστε μαζί με απορρυπαντικό (ελαφρά λερωμένα 30g, κανονικά λερωμένα 60g, περισσότερο λερωμένα 90g). Στο χέρι μαζί με απορρυπαντικό διαλύστε σε 10 λίτρα νερό και μουλιάστε για 1 ώρα. Για πολύ λερωμένα αφήστε όλο το βράδυ. Πλύνετε και ξεβγάλετε καλά.
Κατασκευαστής EUREKA LTD, Αγίας Φυλάξεως, 234, Τ.Θ 50470, 3605 Λεμεσος, Τηλ: 25 831000
Net Contents 3 Pieces / Τεμάχια
Ingredients Το προϊόν μεταξύ άλλων περιέχει: Τουλάχιστο 30% Λευκαντικούς παράγοντες με βάση το οξυγόνο. Επίσης περιέχονται: Αρωματικές ουσίες, Ενζυμα, Λαμπρύνουσες ουσίες.
Contains Περιέχει: Sodium Percarbonate. Άλφα-αμύλαση, Λίπαση, πρωτέαση, Κυτταρίναση, Μαννανάση, Πηκτινική Λυάση. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Αποποίηση ευθυνών Συνιστάται στους πελάτες να ελέγχουν τη συσκευασία του προϊόντος για διατροφικές πληροφορίες και προειδοποιήσεις αλλεργιογόνων πριν από την κατανάλωση, καθώς οι πληροφορίες του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές μετά τη δημοσίευση. Πρέπει πάντα να διαβάζετε την ετικέτα του προϊόντος, για να βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία. Οι πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα επισημαίνονται στη λίστα συστατικών, στο πίσω μέρος της συσκευασίας
Προειδοποιήσεις ασφαλείας Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Μακριά από παιδιά. Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εαν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων 1401 ή ένα γιατρό. Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με αφθονο νερό και σαπούνι.Σε περίπτωση κατάποσης. Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων 1401 ή ένα γιατρό. Μην αναπνέετε τη σκόνη. Διατηρείται μακριά από καύσιμα υλικά.Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.